Golf Club Praha hledá pracovníky na pozici recepční

Během víkendu 11. – 12. září 2021 změřili naši členové své síly a utkali se o titul MISTR a MISTRYNĚ na rány. Konečné pořadí dopadlo takto:
Kategorie MUŽI – Jan Juhaniak
Kategorie ŽENY – Kateřina Šmolíková
Kategorie SENIOŘI – Nguyen Thang

Děkujeme všem zúčastněným a gratulujeme vítězům.

Vážení golfisté, připravili jsme pro Vás další číslo Motolské Devítky. Čtěte u nás na webu…

STAŇ SE SOUČÁSTÍ GOLF CLUB PRAHA. NABÍZÍME VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA.
AKTUÁLNĚ POPTÁVÁME PERSONÁL PRO DRIVING RANGE – SBĚRAČ MÍČŮ.

NÁPLŇ PRÁCE: SBĚR MÍČŮ NA NAŠEM CVIČNÉM ODPALIŠTI, KONTROLA A ZAMYKÁNÍ CVIČNÉHO PROSTORU. SBĚR PROBÍHÁ UPRAVENÝM VOZIDLEM.
ODMĚNA: 120 KČ/H (DPP, DPČ)

VHODNÉ PRO STUDENTY I SENIORY
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

KONTAKT PRO ZÁJEMCE:
KAREL KUČERA
GENERAL MANAGER
KUCERA@GCP.CZ
774 203 728

Opět jsme pro Vás připravili nabídku dětských podzimních tréninků 2021. Více informací naleznete zde

V sobotu 21. 8. 2021 proběhl v Motole již třetí ročník turnaje Motol Invitational PRO-AM by Golf Club Praha 1926. Amatéři opět změřili své síly s profíky. Celkem se turnaje zúčastnilo 21 hráčů. Na amatéry čekali věcné ceny, profíci soutěžili o finanční odměny. Z profesionálů si nejlépe vedli: Wagner Radek (3. Místo, 71 ran), Šimek Vít (2. Místo, 71 ran) a vítěz Janda Jakub (69 ran). Z amatérů byli nejlepšími: Soukupová Ivana 36 b, Švarc Pavel 37 b a zvítězil Holý Roman s 38 body. Turnaj budeme pořádat opět další sezónu.

STAŇ SE SOUČÁSTÍ GOLF CLUB PRAHA. NABÍZÍME VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTA.
AKTUÁLNĚ POPTÁVÁME PERSONÁL PRO DOHLED NAD HRÁČI NA HŘIŠTi – GOLFOVÝ MARŠÁL.

Náplň práce: Kontrola hřiště, kontrola hráčů na hřišti, dohled nad bezpečností a plynulostí hry, drobné činnosti v rámci údržby hřiště.
Odměna: 120 Kč/H (DPP, DPČ)

znalost golfového prostředí výhodou

Kontak pro zájemce:
KAREL KUČERA
GENERAL MANAGER
KUCERA@GCP.CZ
774 203 728

Pozvánka na Valnou hromadu GCP

Vážení členové Golf Clubu Praha,
dovolte, abych Vás v souladu s Článkem 3.1., Bodem 3.1.1. Stanov GCP jménem Správní rady pozval na Valnou hromadu členů GCP, která se uskuteční

ve středu 23.června 2021 od 16.00 hod

klubovně Golf Clubu Praha, Goldscheiderova ul. 318, 150 00 Praha 5.

Program Valné hromady:

16:00 – Prezence

16:15 – Zahájení, v rámci zahájení budou vyhlášeni mistři klubu za rok 2020, dále pak budou oceněni nejlepší děti TCM.

 1. Volba komisí (mandátová, návrhová,)
 2. Schválení jednacího řádu Valné hromady
 3. Informace o činnosti klubu za rok 2020 a plán na rok 2021
 4. Zpráva sportovní komise
 5. Zpráva o činnosti TCM
 6. Informace o změnách a úpravách hřiště pro rok 2021
 7. Výsledky a schválení hospodaření za rok 2020
 8. Finanční plán na rok 2021
 9. Kapitalizace pohledávek
 10. Diskuse
 11. Závěr

Ukončení do cca 19:00.

Poznámky:

1/ Dle Článku 2.2., bodu 2.2.1.  Stanov se může Valné hromady GCP zúčastnit osobně každý člen GCP s řádným  členstvím dle Článku 2.3., bodu 2.3.1 a) a čestným členstvím dle Článku 2.3., bodu 2.3.1. c). Právo podílet se na rozhodování na Valné hromadě GCP, tj. uplatňovat hlasovací právo, má řádný člen GCP po dovršení věku 18 let a se zaplacenými členskými příspěvky (viz Článek 3.1. bod 3.1.4. Stanov GCP).

2/ Pro případ, že by schůze nebyla usnášeníschopná, bude v 17:00 hod téhož dne svolána Náhradní valná hromada členů GCP .

3/ Pozvánka a podklady dle programu budou k dispozici také v recepci GCP a na webových stránkách www.gcp.cz  nejpozději 21 dní před konáním VH.

Program Náhradní Valné hromady:

17:00 – Zahájení

Program Náhradní Valné hromady je shodný s programem řádné Valné hromady .

Ukončení do 19:30.

Těším se na Vaši účast a jsem s pozdravem,
za Správní radu Golf Clubu Praha,

Robert Tůma
prezident GCP

SÉRIE DĚTSKÝCH GOLFOVÝCH TURNAJŮ a MINITURNAJŮ

V letošním roce jsme pro děti a mládež opět připravili úspěšnou sérii dětských turnajů a miniturnajů na 9
jamek. Finálový turnaj je zároveň Mistrovstvím klubu dětí a mládeže.