DESATERO PRAVIDEL PRO HRU
Od 20.4.2020

  1. Rezervace je prováděna přes recepci klubu tel. 257 216 584 nebo přes teetime.
  2. Odbavování hráčů bude prováděno pouze přes okno u recepce.
  3. Hráči nemusí mít při hře roušky, pokud zachovají odstup 2 metry.
  4. Je zakázána manipulace a dotýkání se praporkové tyče i v případě výběru míčku z jamky. Hráč nesmí jakýmkoliv způsobem dotýkat se vybavení ostatních hráčů. V bunkerech nebudou k dispozici hrábě. Hráč upraví pískovou překážku holí, či nohou. Hráč si smí beztrestně umístit míč v bunkeru, v případě, že míč leží ve stopě či neupraveném místě v Míč musí být umístěn ne blíže jamce od původního místa.
  5. Je zakázáno manipulovat a dotýkat pohyblivých závad a kolíků označující trestné oblasti. Hráči musí využít pravidlo dropování a to dle povahy jednotlivých situací.
  6. Hráči mohou hrát v počtu 4 osob pro jeden startovní čas. Buggy můžou využívat dva hráči za předpokladu použití roušky s výjimkou členů jedné domácnosti. Stále platí, že hráči musí během hry dodržovat odstup 2 m.
  7. Před započetím hry a po ukončení hry je zakázán fyzický kontakt jednotlivých hráčů (podání ruky, líbání atd.). Výjimka platí pouze pro rodinné příslušníky v přímé linii (otec, syn)
  8. Prostory klubovny, šaten a restaurace budou stále uzavřeny.
  9. Toalety jsou otevřené, za předpokladu omezeného počtu jedné osoby.
  10. Restaurace bude zajišťovat nápoje a lehké občerstvení přes výdejové okno.

Při nedodržování těchto pravidel bude hráč vykázán z areálu golfového hřiště.
Toto opatření může být upraveno dle rozhodnutí a usnesení Vlády ČR

Vážení golfisté, Vážené golfistky,
abychom Vám ukrátili vaše čekání počas karantény, vydáváme další číslo motolského zpravodaje.

Vážení členové GCP, Vážení hosté,

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a opatřením Vlády ČR se toto dotkne i našeho klubu.

Žádám všechny členy, kteří v posledních 10 dnech navštívili některou evropskou zemi, aby byli tak ohleduplní a zvážili návštěvu našeho klubu (pokud je hráč v nařízené karanténě, nesmí vstoupit do prostor GCP).

Provozní doba není zatím omezena, pouze bude důsledně kontrolováno, aby v jeden čas nebylo na hřišti a tréninkových plochách více jak 30 osob. Pokud tento počet přesáhne tuto hranici, budete požádáni o setrvání a recepce vás bude informovat o možnosti hry popř. tréninku na drivingu. Indoor je do odvolání uzavřen. Prostor klubovny bude sloužit pouze k odbavení a nebude možné v něm setrvat. Toalety a šatny zůstanou přístupné. Odbavování bude přes okno do klubovny (od jamky č. 1). Pro kontrolu počtu hráčů zavádíme lístkový systém, hráč dostane při odbavení lístek s číslem, který po hře musí navrátit, aby mohl být další hráč vpuštěn na hřiště.

Všichni hráči se musí odbavit na recepci a to včetně návštěvníků drivingu. Bez vydaného lístku nelze vstoupit do venkovních prostor GCP, při nesplnění této podmínky bude daná osoba vykázána z hřiště.

Pokud dojde k dalším omezením, budeme vás neprodleně informovat.

Děkuji a přeji klidný průběh následujících dní.

Karel Kučera

General Manager

Golf Club Praha z. s.

 

Vážení golfisté,
neustále se snažíme vylepšovat naše komunikační kanály, které k Vám směřují. Vytvořili jsme pro Vás informační plátek “MOTOLSKÁ DEVÍTKA”, který by měl vycházet v pravidelných intervalech. Doufáme, že se Vám tento staronový formát bude líbit.

Přijmeme pracovníka na výpomoc údržby golfového hřiště. Vhodné pro seniory a studenty. Pracovní náplň cca 3 hodiny denně. Pro více informací kontaktujte pana Kučeru na 774 203 728 nebo na kucera@gcp.cz

Vážení rodiče, Vážené děti,
v přiloženém letáku naleznete nabídku našich golfových příměstských táborů v roce 2020. Přihlášky stahujte zde.

V pátek 11. 10. 2019 se na našem hřišti odehrál už 15. ročník tradičního turnaje “BABÍ LÉTO PRO AM”, který pořádají ve spolupráci s naším klubem naši profesionálové Jan Juhaniak a Jiří Moučka. Za nádherného počasí a na skvěle připraveném hřišti vyhrál mezi profesionály Jiří Němeček, který zahrál 71 ran, na druhém děleném místě se 74 ranami skončili Jakub Švarc, Květoslav Strachota a Michal Pospíšil. Mezi amatérskými týmy zvítězil ten ve složení Richard Svátek, Karel Kučera a Bára Štěpánová, která také slovem a písněmi celým dnem provázela. Bára svými několika proměněnými paty výrazně přispěla k vítězství svého týmu.

O naše blaho a plné žaludky se po celý den starala Veronika se svým týmem (Golf Club Restaurant). Po vyhlášení výsledků byly ještě k mání dobroty našich příznivců z “KOBE”. Děkujeme všem, kdo se podíleli nebo přispěli na tom, aby turnaj proběhl k naprosté spokojenosti všech golfistů nebo příznivců golfu!

Jan Juhaniak & Jiří Moučka

Veškeré foto zde