Plánky jamek

Mapa celého hřiště

Mapa všech hřišt


Score card

#
Vytiskněte si svou score card

Místní pravidla

A HRANICE HŘIŠTĚ

A-1         Definování hranice hřiště – Pravidlo 2.1

 • Ploty, plůtky a spojnice bílých kolíků po obvodu hřiště
 • Plot a spojnice bílých kolíků ohraničujících cvičnou louku
 • Přední strana klubovny a navazující plůtky

 

B TRESTNÁ OBLAST

B-1         Definování trestných oblastí – Pravidlo  17

 • Za jamkou č. 3 dále pak pokračuje po levé straně jamky č. 4 až k silnici.
 • Po levé straně jamky č. 5.
 • Jamka č. 7 od červených odpališť po pravé straně, tato trestná oblast platí pouze pro jamku č. 7. Pro jamku č. 8 toto vymezení není trestnou oblastí.

 

E SPECIÁLNÍ NEBO POVINNÉ ÚLEVY

E-1         Dropovací zóna (DZ) – Pravidlo  17

 • Po levé straně jamky č. 5 je vyznačena červená trestná oblast s možností využít DZ (tato je umístěna u červené trestné oblasti před jamkovištěm). Úlevu DZ je možné využít pouze pro část červené trestné oblasti za DZ ve směru hry. Hráč pak může využít úlevu podle Pravidla 17.1, nebo jako doplňkovou možnost spustit původní nebo jiný míč v DZ. Tato DZ je oblastí úlevy podle Pravidla 14.3.

E-3         Povolené stavění

 • Jestliže hráčův míč leží v poli v části sečené na výšku ferveje nebo nižší, může hráč jednorázově využít beztrestnou úlevu tak, že umístí původní nebo jiný míč v této oblasti úlevy:

Referenční bod je původní poloha míče.

Velikost oblasti úlevy měřená od referenčního bodu je šířka výsledkového lístku avšak s těmito omezeními:

Nesmí být blíže jamce, než referenční bod a musí být v poli.

 • Při úlevě podle tohoto místního pravidla musí hráč zvolit místo, na které bude míč umisťovat, a použít
 • postup pro vrácení míče podle Pravidla 14.2b(2) a 14.2.

E-8         Trestná oblast se zákazem hry (Biozóna) – Pravidlo 17

 • Mezi jamkami 1 a 4 a jamkami 7, 8 a 9.

E-10       Ochrana mladých stromků – Pravidlo 16

 • Mladé stromky označené [dřevěnou podpěrou] jsou oblastí se zákazem hry. Jestliže hráčův míč leží kdekoli na hřišti vyjma trestné oblasti a dotýká se takového stromku nebo takový stromek hráči překáží v postoji nebo prostoru zamýšleného švihu, musí hráč využít beztrestnou úlevu podle Pravidla 16.1b.

 

 

F ABNORMÁLNÍ STAV HŘIŠTĚ

F-1         Nepohyblivé závady – Pravidlo 16

 • Příjezdová cesta, která protíná dráhu číslo 2, 4 a 9 přiléhá k dráze číslo 1 vpravo od jamkoviště
 • Rozstřikovače zavlažovacího zařízení
 • Přístupové cesty z dřevěných trámů včetně schodů
 • Kolíky vyznačující pietní místo na dráze č. 2
 • Dočasná pracovní cesta vlevo na dráze č. 4
 • Informační tabule s nákresy jednotlivých jamek a orientační tabule (pevně zabudované)
 • Myčky na míčky

F-1         Pohyblivé závady – Pravidlo 15

 • Kolíky u zpomalovacích pruhů u asfaltové cesty
 • Kolíky naznačující vzdálenosti k jamkovištím.
 • Kolíky vyznačující půdu v opravě
 • Kameny v bankrech o průměru 1cm a větším
 • Kolíky oddělující jamku č. 3 a DR

F-1         Půda v opravě – Pravidlo 16

 • Půda v opravě je značena modrými kolíky, případně modrými čarami na zemi
 • Pietní místo, kterým je pomníček na dráze číslo 2, z této plochy je zakázáno hrát
 • Oblast pod terasou klubovny, která je vysypána mulčovací kůrou. Z této plochy je zakázáno hrát.

F-7         Úleva od spár mezi travními drny – Pravidlo 16

 • Jestliže míč leží ve spáře mezi travními drny nebo se takové spáry dotýká, nebo když taková spára překáží hráči v zamýšleném švihu:

(a) Míč v poli. Hráč může využít úlevu podle Pravidla 16.1b.

(b) Míč na jamkovišti. Hráč může využít úlevu podle Pravidla 16.1d.

 • Avšak nejedná se o překážení, když taková spára překáží hráči pouze v postoji. Všechny spáry v rámci jedné souvislé oblasti jsou s ohledem na využití úlevy považovány za jednu spáru. To znamená, že když po spuštění míče dochází k překážení jakékoli spáry, hráč musí postupovat podle Pravidla 14.3c(2), i když se míč nachází do vzdálenosti jedné délky hole od referenčního bodu.

Výňatek z provozního řádu

1. Hráči jsou povinni dodržovat Pravidla golfu, Místní pravidla a Provozní řád GCP 2. Hráči jsou povinni vracet vyseknuté drny, uhrabávat bunkery a vypichovat stopy po míčích na greenech. 3. Přísně se zakazuje vjíždět golfovými vozíky do prostoru mezi greeny a bunkery. 4. Časový limit pro 9 jamek je 2 h 05 min pro tříčlenný flight, 2 h 15 min pro čtyřčlenný flight. Nejsou-li hráči schopni uvedený limit dodržet, mohou být požádáni o zrychlení, vynechání jedné či více jamek, případně vyloučeni ze hry. 5. Po dohrání jamky č. 5 jsou povinni přecházet na odpaliště č. 6 za greenem č. 4. 6. Po dohrání jamky č. 9 jsou hráči povinni přecházet na odpaliště č. 10/1 přes terasu.

Tréninkové plochy

Areál našeho klubu nabízí kromě 9-ti jamkového golfového hřiště také kvalitní tréninkové zázemí, které se skládá z Driving Range, Putting Grrenu, Chipping Greenu a akademie určené především dětem a začátečníkům. Na našem Driving Range najdete 25 tréninkových míst pro hru z trávy a 10 míst pro hru z rohoží, z čehož 5 je krytých. Součástí ploch jsou také 2 cvičné bunkery – jeden fairwayový a jeden greenový.

Tréninkové plochy - plánek

Děkujeme našim partnerům