Pravidla provozu od 25.5.2020

Publikováno: Rubriky: Novinky

PRAVIDLA PRO HRU OD 25.5.2020

Mimo vnitřní prostory nemusí mít osoby roušky, jsou-li od cizích osob (tedy mimo členy domácnosti či osoby blízké) vzdáleny alespoň 2 metry. Při přiblížení se na kratší vzdálenost platí povinnost roušky nasadit.
 
Ve vnitřních prostorách staveb se musí nosit roušky. Tato povinnost se nevztahuje na zaměstnance na pracovišti, jsou-li od sebe vzdáleni alespoň dva metry
 
Při organizovaném tréninku sportovců nebo při golfovém turnaji („zápasu“) není povinnost mít roušku.
 
Totéž platí i pro indoory – jde o vnitřní sportoviště, takže při organizovaném tréninku či při zápase v indooru rovněž není povinnost mít roušku.
 
Sprchy a šatny jsou v provozu, je třeba zajistit co největší odstupy a instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum.