Desatero pravidel pro hru od 20.4.2020

Publikováno: Rubriky: Novinky

DESATERO PRAVIDEL PRO HRU
Od 20.4.2020

  1. Rezervace je prováděna přes recepci klubu tel. 257 216 584 nebo přes teetime.
  2. Odbavování hráčů bude prováděno pouze přes okno u recepce.
  3. Hráči nemusí mít při hře roušky, pokud zachovají odstup 2 metry.
  4. Je zakázána manipulace a dotýkání se praporkové tyče i v případě výběru míčku z jamky. Hráč nesmí jakýmkoliv způsobem dotýkat se vybavení ostatních hráčů. V bunkerech nebudou k dispozici hrábě. Hráč upraví pískovou překážku holí, či nohou. Hráč si smí beztrestně umístit míč v bunkeru, v případě, že míč leží ve stopě či neupraveném místě v Míč musí být umístěn ne blíže jamce od původního místa.
  5. Je zakázáno manipulovat a dotýkat pohyblivých závad a kolíků označující trestné oblasti. Hráči musí využít pravidlo dropování a to dle povahy jednotlivých situací.
  6. Hráči mohou hrát v počtu 4 osob pro jeden startovní čas. Buggy můžou využívat dva hráči za předpokladu použití roušky s výjimkou členů jedné domácnosti. Stále platí, že hráči musí během hry dodržovat odstup 2 m.
  7. Před započetím hry a po ukončení hry je zakázán fyzický kontakt jednotlivých hráčů (podání ruky, líbání atd.). Výjimka platí pouze pro rodinné příslušníky v přímé linii (otec, syn)
  8. Prostory klubovny, šaten a restaurace budou stále uzavřeny.
  9. Toalety jsou otevřené, za předpokladu omezeného počtu jedné osoby.
  10. Restaurace bude zajišťovat nápoje a lehké občerstvení přes výdejové okno.

Při nedodržování těchto pravidel bude hráč vykázán z areálu golfového hřiště.
Toto opatření může být upraveno dle rozhodnutí a usnesení Vlády ČR