OPATŘENÍ PLATNÁ OD 1. 3. 2021

Posted on Categories Novinky

Z důvodu opatření Vlády ČR v souvislosti s COVID-19 platných od 1. 3. 2021 je nutné dodržovat následující podmínky.

Pohyb v areálu
V celém areálu vč. parkoviště jsou návštěvníci povinni mít zakrytá ústa a nos min. respirátorem tř. FFP2 (dále jen ústní ochrana).

Rezervace a hra na hřišti
– Rezervace je prováděna přes recepci klubu tel. 257 216 584 nebo přes Teetime.cz
– Odbavování hráčů bude prováděno pouze přes okno u recepce.
– Na hřišti se může pohybovat skupina hráčů pouze ve dvou osobách pro jeden startovní čas. V případě, že se tyto osoby zdržují u sebe méně, jak 2 m jsou povinni mít zakrytá ústa ústní ochranou. V případě, že se jedná o rodinné příslušníky, je možné, aby skupina hráčů měla 3 osoby, a nemusí používat ústní ochranu.
– Je zakázána manipulace a dotýkání se praporkové tyče i v případě výběru míčku z jamky. Hráči se nesmí jakýmkoliv způsobem dotýkat vybavení ostatních hráčů. Je zakázáno manipulovat a dotýkat se pohyblivých závad a kolíků označující trestné oblasti. Hráči musí využít pravidlo dropování a to dle povahy jednotlivých situací.
– Buggy můžou využívat dva hráči za předpokladu použití ústní ochrany s výjimkou členů jedné domácnosti. Stále platí, že hráči musí během hry dodržovat odstup 2 m.
– Před započetím hry a po ukončení hry je zakázán fyzický kontakt jednotlivých hráčů (podání ruky, líbání atd.). Výjimka platí pouze pro členy společné domácnosti.

Restaurace
Restaurace bude zajišťovat nápoje a lehké občerstvení přes výdejové okno. Návštěvníci jsou povinni dodržovat dvoumetrové rozestupy, a pokud nekonzumují zakoupené nápoje, či potraviny, musí mít nasazenu ústní ochranu.

Klubovna
Prostory klubovny WC a šaten jsou uzavřeny.

Trénink
Venkovní trénink musí být zachován v max. počtu 2 osob. Tzn. jednotlivé tréninky, akademie (dětské, pro dospělé) jsou omezeny jedním trenérem a jedním žákem. V případě, že jsou tyto osoby blíže jak 2 m, jsou povinni využít ústní ochrany. Trénink jednotlivých hráčů je povolen, musí však dodržovat dvoumetrový rozestup od ostatních trénujících hráčů. Při nedodržování těchto pravidel bude hráč vykázán z areálu golfového hřiště.

Karel Kučera
Golf Club Praha


Děkujeme našim partnerům