Vyhlášení nouzového stavu a opatření Vlády ČR

Publikováno: Rubriky: Novinky

Vážení členové GCP, Vážení hosté,

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a opatřením Vlády ČR se toto dotkne i našeho klubu.

Žádám všechny členy, kteří v posledních 10 dnech navštívili některou evropskou zemi, aby byli tak ohleduplní a zvážili návštěvu našeho klubu (pokud je hráč v nařízené karanténě, nesmí vstoupit do prostor GCP).

Provozní doba není zatím omezena, pouze bude důsledně kontrolováno, aby v jeden čas nebylo na hřišti a tréninkových plochách více jak 30 osob. Pokud tento počet přesáhne tuto hranici, budete požádáni o setrvání a recepce vás bude informovat o možnosti hry popř. tréninku na drivingu. Indoor je do odvolání uzavřen. Prostor klubovny bude sloužit pouze k odbavení a nebude možné v něm setrvat. Toalety a šatny zůstanou přístupné. Odbavování bude přes okno do klubovny (od jamky č. 1). Pro kontrolu počtu hráčů zavádíme lístkový systém, hráč dostane při odbavení lístek s číslem, který po hře musí navrátit, aby mohl být další hráč vpuštěn na hřiště.

Všichni hráči se musí odbavit na recepci a to včetně návštěvníků drivingu. Bez vydaného lístku nelze vstoupit do venkovních prostor GCP, při nesplnění této podmínky bude daná osoba vykázána z hřiště.

Pokud dojde k dalším omezením, budeme vás neprodleně informovat.

Děkuji a přeji klidný průběh následujících dní.

Karel Kučera

General Manager

Golf Club Praha z. s.