Golf Club Praha se nachází na pozemcích MČ Praha 5, se kterou intenzivně spolupracuje. Jako jediné golfové hřiště na území městské části propagujeme golf nejen v prostředí našeho areálu, ale i na mnoha akcích pořádaných v rámci MČ Praha 5.


Děkujeme našim partnerům